Az apaminta befolyásolja a saját gyermekvállalást

Hogyan függ össze a kötődés és termékenység? A gondoskodás minősége meghatározza a kötődést, és ezáltal az önmagunkról és a világról kialakított belső képet. A huszadik század neuropszichológiai kutatásainak eredményeképpen megállapították, hogy a nem megfelelő anyai jelenlét, a gondoskodás hiánya nem csupán kémiai változásokat idéz elő az agyban, hanem a génekben is módosulásokat eredményez, amelyeket a következő generációk is örökölnek. Szerencsére a bevésődött „káros program” a pszichoterápia segítségével felülírható. Nem pusztán az anyai gondoskodás mintái, hanem az apai jelenlét is (értsd: a szülői családban) később meghatározó pszichés tényezője a saját gyermek vállalásának. A mai férfiak pedig egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben…

Richard Rohr: Az apasebek című írásában így fogalmaz:(Forrás: Richard Rohr: Férfi útja II., Ursus Libris Kiadó, 95-100 oldal  )kötődés és termékenység Kötődés és termékenység: apasebek 3bf95064db9a62378d129547e1746171 199x300

 

Apaéhség – apasebek

„Az apaéhséget olykor apasebnek is nevezzük. A pszichológusok alkalmazzák ezt a kifejezést, hogy rávilágítsanak a férfilélek sebzettségére, ami az apától való megfosztottságból ered – akár, mert az apa meghalt vagy elhagyta a családot, akár, mert a munkája miatt állandóan távol volt a családjától, akár mert közömbös maradt a gyerekeikkel kapcsolatos dolgok iránt. Bármi is az ok, az eredmény mély sebzettség, megfosztottság…
Amikor egyszer Peruban lelkigyakorlatot vezettem, az egyik nővér, aki a limai központi börtönben szolgált, egy tanulságos példát hozott. Elmondta, hogy amikor munkája első éve során közeledett az anyák napja, a börtönben a férfiak rendre anyák napi üdvözlőlapot kértek tőle. Ő csak hordta, hordta dobozszámra a lapokat, hogy a rabok elküldhessék az anyjuknak, de úgy tűnt, hogy nem tud eleget hozni. Így aztán, amikor az apák napja közeledett, elhatározta, hogy felkészül az újabb rohamra, és vett egy nagy csomag apák napi üdvözlőlapot. De a csomag – mint mondta – még mindig ott áll az irodájában. Egyetlen rab sem kért tőle apák napi lapot. Erővel sem tudta rájuk tukmálni.

 

Apáknapja apák nélkül

Akkor jött rá – és ahogy könnyekkel a szemében elmondta a történetet, én is ráébredtem –, hogy a legtöbb férfi azért volt a börtönben, mert nem volt apja. Nem voltak árvák, csak nem volt igazi apai nevelésben részük. Soha nem érezhették magukat olyan férfi fiának, aki becsüli őket, soha nem éreztek mély és biztonságos identitást, sosem részesültek abban a lelkesítő élményben, amit egy apa mellett felnövekedve meg lehet élni. Így arra vesztegették életüket, hogy káros és kerülő utakon próbáltak férfivé válni. Bizonytalan férfiak lettek, akiknek bizonyítaniuk kell, hogy macsók, és ezt törvénytelenségek és erőszakosságok elkövetésével igyekeztek elérni… kötődés és termékenység Kötődés és termékenység: apasebek 2d34860352b1c179b26635cea06f92e0 240x300
Fiaink nem ostobák. Ha jó férfienergiát kapnak az apjuktól gyerekkorukban, nem fogják megtagadni őt akkor sem, amikor már felnőttek. Ha gyerekkorukban megtanulnak bízni a férfiasságban, akkor abban a férfiasságban is bízni fognak, amit férfikorukra találnak bennünk és magukban. Esetleg máshol keresnek megerősítést és modellt – a velük egyenrangúak, tanáraik és edzőik, a valós vagy képzelt hősök között – de ez normális. Egy férfi sem adhatja a férfi teljes modelljét, még a saját fia számára sem, mert neki úgy kell felépítenie a saját férfiasságát, hogy szerepmodellek töredékeiből rakja össze saját felnőtt önmagát. De egy épeszű fiú sem fogja elutasítani az apjától származó példát, ha azt apjának és önmagának mint férfinak őszinte és szeretetteljes megtapasztalásaként kapta.

Minden fiúnak éreznie kell, hogy apja méltányolja, sőt nagyra becsüli őt

Minden fiúnak éreznie kell, hogy apja méltányolja, sőt nagyra becsüli őt. Fiúként azt akarja, hogy az apja büszke legyen rá, de ahogy férfivá érik, az apa büszkesége egyre inkább atyáskodónak kezd tűnni számára. Amire mindvégig szüksége van, az nem annyira szülői elfogadás, hanem inkább felnőtt tisztelet és őszinte elismerés. Ha az apa addig vár, amíg a fiú tinédzser nem lesz, akkor már elkésett. A fiúban kibontakozó férfi megbecsülése az, ami meghívja őt, hogy csatlakozzon a férfiak klubjába. Ez a megbecsülés érteti meg vele, hogy végül is egyenrangú az apjával, hogy ő és az apja ugyanolyan. A fiúk általában elismerik, hogy az apjukat örökre maguk felett szeretnék látni, azt várják és kívánják tőle, hogy apjuk legyen és ne egyenrangú.
Az apasebek olyan mélyek és annyira általánosak a világ minden részén, hogy valószínű, hogy csak a leggyökeresebb szociális reformok képesek meggyógyítani őket. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a torzulás van a bűncselekmények zömének, a militarizmusnak, a versengő kapzsiságnak és a családok instabilitásának a hátterében. Mit tehetünk, hogy begyógyítsuk ezeket a sebeket? Három utat javaslok a gyógyulás elősegítésére.

 

Először is nekünk magunknak kell feldolgoznunk a sebeket

Először is nekünk magunknak kell feldolgoznunk azokat a sebeket, amiket kaptunk, és felnőtt és megbocsátó viszonyt kell kialakítanunk az apánkkal és apapótlékainkkal. Másodszor újra fel kell nevelnünk a bennünk megmaradt kisfiút, gyógyító ima, férfikapcsolatok és esetleg némi belső lelki munka segítségével, tanácsadó vagy terapeuta vezetésével. És végül, a saját apaenergiánkból valamennyit arra kellene áldoznunk, hogy megreformáljuk a társadalmunkat romboló patriarchális struktúrákat, hogy férfiak következő nemzedékét neveljük és gyógyítsuk.”

A szülőszerep tudattalan elutasítása is nagyban hozzájárulhat a meddőséghez. Így nagyon fontos ezeknek a mélyen megbúvó félelmeknek a tudatosítása. A GyereBaba Program során – részben pszichoterápiás módszerekkel ezekhez a félelmekhez is közelebb lehet jutni. Mivel jórészt párban dolgoznak a résztvevők – a férfiaknak is lehetőségük nyílik a családi minták, téves hiedelmek, feldolgozatlan traumák átdolgozására.

Mindenki több-kevesebb jót hoz magával gyermekkorából. Szerencsére a rossz tapasztalatokat fel lehet dolgozni és a rossz mintákat is meg lehet változtatni. Sok munka, de megéri. Ha rossz tapasztalataid voltak, a GyereBaba Programban nekikezdhetsz a forgatókönyv átírásához. Ez az életbevágóan fontos munka ahhoz szükséges, hogy biztonságban érezd magad párkapcsolatodban és később apaszerepedben is. Vágj bele, ezen csak nyerhetsz. Az egyik leendő apuka mundta, amikor megkérdeztük, miért ajánlja másoknak is a csoportot: “Segít oldódni, többek lesztek tőle”. Jelenkezz a kék gomb megnyomásával!